Q6-BZK

Q6-BZK

Q6-BZK

细节参数 Details

      此配置为标准配置,实际商品会针对不同区域做微调,请以门店销售实物为准。

变频触控/模块化/一级能效/5.0KW热负荷/发光旋钮/电热清洗/头部保温/防火墙                            

产品尺寸:800*600*1280  

上一个:Q6-ZK

下一个:Q5-ZK

返回列表